Vill du lära dig framtidens behandlingsmetod?

Vill du hjälpa dina kunder bli av med grundorsaken till smärta och värk - istället för att bara lindra symptomen? Gå vår grundkurs och börja använda delar av OptimumMetoden på dina kunder direkt. Vill du fördjupa dina kunskaper går du hela vår utbildning i fem steg och blir Diplomerad OptimumTränare.

Tvådagars grundkurs

Är du trött på att inte kunna hjälpa dina kunder att nå ett bestående resultat? Här finns lösningen.

 • Vill du lära dig åtgärda grundproblemet istället för att bara lindra symptomen?
 • Vill du lära dig förstå kroppens optimala funktion ur ett posturalt perspektiv?
 • Vill du lära dig hur du kan analysera och korrigera vanligt förekommande obalanser?

Då är detta något för dig!

Här får du en helt unik kunskap och förståelse för hur kroppen fungerar när den fungerar optimalt och hur du kan återställa optimal funktion. Många av våra deltagare säger att detta är just den pusselbit de saknat i sin tidigare utbildning.

Innehåll

Kursen omfattar teoretisk och praktisk genomgång av:

 • Självanalys av egna muskuloskelettala obalanser
 • Kroppens optimala funktion i statiska positioner och i rörelse
 • Genomgång av vilka posturalmusklerna är och varför bra funktion i dessa är så viktig
 • Muskulär dysfunktion och kompensation
 • Vanligt förekommande muskulära obalanser
 • Grundläggande hållnings- och funktionsanalys
 • Genomgång av ett 30-tal posturala övningar för att korrigera obalanser.

Efter kursen kan du omgående börja hjälpa dina kunder med grundläggande balansering med de inlärda övningarna. Vill du fördjupa din kunskap och få med dig fler verktyg, rekommenderar vi att du går alla fem stegen till Diplomerad OptimumTränare.

26-27 jan 2019

För dig med grundläggande kunskap inom anatomi och fysiologi.

 • Lördag 26/1
  Söndag 27/1
 • Kl 9.00-17.00 båda dagarna
 • Pris 9 900 kr + moms/steg
 • OptimumKliniken
  Norra Ågatan 40
  438 34 Mölndal
 • Kaffe, té och lättare fika ingår. Lunch är lättast att ta med då det är brist på nära restauranger.
 • Boende hittar du på trivago.se eller booking.com.
 • Du får med dig utskrivet material hem från kursen. Läs våra allmänna villkor innan du bokar. Kontakta oss på info@optimum-metoden.se vid ytterligare frågor.
Utbildning till Diplomerad OptimumTränare

Bygg på vår tvådagars grundkurs med steg 2 - 5 och bli Diplomerad OptimumTränare. Här fördjupar vi oss i teorin för optimal muskuloskelettal funktion. Du får lära dig fler övningar för att komma åt obalanser i respektive kroppsdel. Vi går även igenom nervsystems- och akupunktursystemsbalanserande tekniker samt manuella behandlingstekniker. Du får en mängd effektiva verktyg för att kunna hjälpa dina kunder till bestående resultat!

Image module
Steg 2

Fokus på armar och ben

 • Fördjupad hållnings- och funktionsanalys
 • Genomgång av gånganalys
 • Fördjupad teoretisk genomgång av klassiska obalanser som leder till besvär i fötter, knän, höfter, armar, axlar och skuldror
 • Fler övningar för balansering av fötter, knän, höfter, armar och axlar
 • Behandlingstekniker för att behandla lokala muskulära obalanser i ben och armar
 • Balansering av nervsystemet för bättre balans mellan de sympatiska och parasympatiska delarna av nervsystemet
 • Balansering för stressreducering och bättre effekt av postural-övningarna
 • Tekniker för kontroll och eventuell korrigering av passgång, även kallat motorisk integrering
 • Praktisk träning av ovanstående
 • Live kundfall där vi tillsammans analyserar kundens obalanser och går igenom behandling och övningar för att balansera dessa. Detta för att praktiskt befästa hållnings- och funktionsanalysen och omsätta den till programskrivande och övningsinstruktion.
Image module
Steg 3

Fokus på bål och huvud

 • Repetition av det som gicks igenom i föregående steg.
 • Fördjupad teoretisk genomgång av klassiska obalanser som leder till besvär i bäcken, ländrygg, bröstrygg, huvud och käke.
 • Fler övningar för balansering av korsben, bäcken, ländrygg och nacke.
 • Behandlingstekniker för att behandla vanligt förekommande obalanser i bål, nacke och käkar.
 • Praktisk träning av ovanstående.
 • Live kundfall såsom i steg 2.
Image module
Steg 4

Integration, funktionell styrketräning

 • Repetition av det som gicks igenom i föregående steg.
 • Summering av tidigare steg för att nå full förståelse för hur man ska balansera en kombination av ovanstående obalanser.
 • Fördjupad förståelse för effektivt programskrivande.
 • Tuffare postural funktionsträning med egen kroppsvikt, samt postural styrketräning.
 • Arbeta med kund från första till sista besöket inklusive integration av posturalträningen i vardagen för att säkerställa bestående resultat.
Image module
Steg 5

Fördjupning, förberedelser inför examination

 • Integration av kunskap från alla tidigare steg.
 • Praktisk träning av ovanstående.
Image module
Examination

För godkänd examination krävs följande:

 • Dokumenterad behandling av tio kundfall med fyra besök per kund, som påbörjades efter steg 2.
 • Teoretisk examination som utförs hemma och skickas in.
 • Två timmars praktisk examination på OptimumKliniken, där du arbetar individuellt med kund från anamnestagande till analys och genomgång av övningar samt behandling.
Diplomerad OptimumTränare

Pris: 49 900 kr + moms för Steg 1 - 5

Aktuella datum för dig som gått grundkurs i OptimumMetoden samt steg 2, 3 och 4 med start VT  2018:
Examination: 19-30/11

Aktuella datum för dig som påbörjar utbildningen till OptimumTränare juni 2018 eller HT  2018:
Steg 5: 2-3/2 2019
Examination: Maj 2019

Aktuella datum för dig som påbörjar utbildningen till OptimumTränare VT  2019:
Grundkurs: 26-27/1
Steg 2:
23-24/2
Steg 3: 23-24/3
Steg 4: 27-28/4
Steg 5: 15-16/6
Examination: Hösten 2019

Referenser från tidigare deltagare

Hör vad tidigare deltagare har att säga om utbildningen och om OptimumMetoden.